پوستر جشنواره
ورود به سومین جشنواره

کار گاه های تأسیسات آب و فاضلاب

محورچهارم: کار گاه های تأسیسات آب و فاضلاب (دو کارگاه مجزا)
مقدمه
رشد روزافزون جمعیت و توسعه جوامع شهری درچند دهه اخیر لزوم احداث و توسعه تاسیسات و برخورداری ازامکانات آب شرب و جمع آوری وتصفیه فاضلاب را ضروری مینماید. بطوریکه جمعیت شهری تحت پوشش تاسیسات فاضلاب. به تنهایی درسال 1368 کمتراز 2.5 میلیون نفر بوده ولی درسال 96 به حدود 30 میلیون نفر رسیده است.ضمن اینکه درحال حاضر بالغ بر 185 تصفیه خانه فاضلاب و بیش از 140 تصفیه خانه آب در مدار بهره برداری است. توام باافزایش تاسیسات در مدار, توجه به نگهداری وبهره برداری اصولی تاسیسات به عنوان سرمایه های ارزشمند ملی به منظور خدمات رسانی پایدار و مطلوب به مشترکین جزو اولویتهای مهم وزارت نیرو میباشدو به موازات احداث تاسیسات جدید بازسازی وارتقای تاسیسات قدیمی وفرسوده نیز باید مورد توجه قرار گیرد..
کارگاه اول: شبکه و تصفیه آب و فاضلاب (سه شنبه 18 اردیبهشت، از ساعت 9 تا 12:30)
سرفصل های آموزشی:
  • بازسازی و ارتقاء
  • فناوری‌های نوین تصفیه آب و فاضلاب
مدیر کارگاه: بهنام وکیلی، مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
مدرسین داخلی: مهندس ارومیه (بخش خصوصی). دکتر رشیدی (دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر موحدیان عطار ( دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
مدرسین بین المللی: JOKASO, MLIT-JICA
انتقال تجربیات همکاران: شرکت های آبفای تهران و  مشهد
هماهنگی محتوایی و گزارشگر: مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری – تهران (تحت پوشش یونسکو)
کارگاه دوم: مدیریت آب و فاضلاب در جوامع کوچک و پراکنده (چهارشنبه 19 اردیبهشت، از ساعت 9 تا 12:30)
سرفصل های آموزشی:
  • مدیریت آب و فاضلاب روستایی
  • آبرسانی ناپیوسته
مدیر کارگاه: بهنام وکیلی، مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
کشورمدرسین داخلی: به زودی اعلام میشود.
مدرسین بین المللی: IWA, UNESCO-IHP
انتقال تجربیات داخلی: شرکت های آبفار تهران و سیستان و بلوچستان
هماهنگی محتوایی و گزارشگر: مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری – تهران (تحت پوشش یونسکو)
سایر اطلاعات لازم:
هزینه ثبت نام در هر کارگاه یک میلیون ریال (صد هزارتومان) و ظرفیت هر کارگاه 70 نفر می باشد. ترجمه انگلیسی به فارسی و بالعکس در هر کارگاه انجام می شود. به شرکت کنندگان در هرکارگاه گواهینامه حضور از طرف یونسکو اعطا می شود. برای ثبت نام به سایت جشنواره به ادرس www.iranabfa.ir  مراجعه فرمایید.
یونسکو/گواهی قدمت
برگزارکننده 
مجری
دومین جشنواره
اولین جشنواره
دریافت نرم افزار

    Download    Download     Download

پیوندها 
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای جشنواره توانمندی صنعت آب و فاضلاب کشورمحفوظ می باشد.
Developed By AKO