پوستر جشنواره
ورود به سومین جشنواره

زمانبندی و توزیع کارگاههای تخصصی


روز تاریخ شماره کارگاه 9-12:30
شنبه 15 اردیبهشت کارگاه 1 ----------------------
کارگاه 2 ----------------------
یکشنبه 16 اردیبهشت کارگاه 1 تاب آوری و مدیریت شرایط اضطراری
کارگاه 2 ----------------------
دوشنبه 17 اردیبهشت کارگاه 1 مدیریت ایمنی آب و فاضلاب
کارگاه 2 ----------------------
سه شنبه 18 اردیبهشت کارگاه 1 شبکه و تصفیه آب و فاضلاب
کارگاه 2 مدیریت هوشمند تاسیسات و شبکه توزیع آب
چهارشنبه 19 اردیبهشت کارگاه 1 آبهای نامتعارف و جداسازی آب شرب و غیرشرب
کارگاه 2 مدیریت آب و فاضلاب در جوامع کوچک و پراکنده


روز تاریخ شماره کارگاه 14-17:30
شنبه 15 اردیبهشت کارگاه 1 ارتقا مشارکت های اجتماعی
کارگاه 2 ----------------------
یکشنبه 16 اردیبهشت کارگاه 1 تأمین آب و انرژی در شرایط اضطراری
کارگاه 2 ----------------------
دوشنبه 17 اردیبهشت کارگاه 1 سنجش کیفیت آب و فاضلاب
کارگاه 2 مدل‌های سرمایه‌گذاری
سه شنبه 18 اردیبهشت کارگاه 1 روش هاى نوين نشت يابى و مدیریت فشار
کارگاه 2 مدیریت دارایی های فیزیکی
چهارشنبه 19 اردیبهشت کارگاه 1 ----------------------
کارگاه 2 ----------------------یونسکو/گواهی قدمت
برگزارکننده 
مجری
دومین جشنواره
اولین جشنواره
دریافت نرم افزار

    Download    Download     Download

پیوندها 
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای جشنواره توانمندی صنعت آب و فاضلاب کشورمحفوظ می باشد.
Developed By AKO