پوستر جشنواره
ورود به سومین جشنواره

محورهای جشنواره

 
   1  
*مدیریت شرایط اضطراری*
 • ارتقاء تابآوری و تداوم خدمات
 • مدیریت و فرماندهی شرایط اضطراری
 • روش­های نوین و کم­هزینه تامین آب در شرایط اضطراری
 • انرژی‌های نو و تولید برق در محل
  2  
*مدیریت تقاضا و مصرف*
 • روش‌های عملیاتی جداسازی آب شرب و غیرشرب
 • روش‌های عملیاتی استفاده از آب های نامتعارف
 • روش‌های جدید نشت یابی
 • روش‌های نوین مدیریت فشار
 • آبشیرینکنها
3 *کیفیت آب و فاضلاب*
 • روشهای نوین حذف آلایندهها از آب و فاضلاب
 • روشهای کنترل و پیشگیری از رسوب و خوردگی
 • سنجش کیفیت به ویژه سنجش لحظهای و آلایندههای نوظهور
 • حفظ و تداوم کیفیت و مدیریت ایمنی
4
*تاسیسات آب و فاضلاب*
 • بازسازی وارتقاء
 • فناوریهای نوین تصفیه
 • مدیریت آب و فاضلاب در جوامع کوچک و پراکنده
5
*مدیریت هوشمند تاسیسات و شبکه توزیع آب*
 • مدیریت هوشمند شبکه‌های توزیع آب
 • تجهیزات نوین پایش و راهبری
6 *سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی‌های فیزیکی*
 • مدیریت دارایی‌های فیزیکی
 • مدل‌های سرمایه‌گذاری (شامل کاهش هدررفت آب، اسکادا، ارتقاءکیفیت آب، تولید انرژی و ارتقاء تجهیزات)

 

 

یونسکو/گواهی قدمت
برگزارکننده 
مجری
دومین جشنواره
اولین جشنواره
دریافت نرم افزار

    Download    Download     Download

پیوندها 
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای جشنواره توانمندی صنعت آب و فاضلاب کشورمحفوظ می باشد.
Developed By AKO